We hebben het leuk in onze klas. In een UnIQ-klas is het heel anders werken dan in regulier onderwijs. Eerst doen we heel veel reken- en spellingtoetsen. Als we iets fout hebben, heb je een hiaat. Een hiaat houdt in dat je per hiaat moet werken: 50 opgaven of 20+. UnIQ-werk is je UnIQ-agenda: een unIQ-agenda houdt in dat er werk op staat: Denkwerk, Ajodakt Spelling, Redactiesommen, Topklassers, Schrijven, Ajodakt Tijd, Ajodakt Breuken en Ajodakt Taalmix. De unIQ-agenda is zelfstandig werk. Op vrijdagmiddag als je jouw unIQ-agenda en je hiaten af hebt, dan mag je spelletjes doen.

Groetjes, Samuel en Arthur