Medezeggenschapsraad

Onze medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad, bestaande uit twee ouders en twee teamleden. De directeur is adviserend lid zonder stemrecht. De M.R. is te vergelijken met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven en is wettelijk verplicht. Het geeft ouders en leerkrachten de gelegenheid om mee te praten over het beleid van de school.
De M.R. komt ongeveer acht maal per jaar bij elkaar.
De ouders in de MR worden door middel van verkiezingen door de ouders gekozen.

De MR bestaat op dit moment uit 2 ouders en 2 leerkrachten: Britta Behrendt en Frank van Muiden zitten sinds september 2012 in de MR van de Bonkelaar.
Britta’s dochter Jule en Frank’s dochter Emma zitten in groep 3 (juffen Els/Elvira), Britta’s dochter Anna zit in groep 6 (juf Marion).

Namens de leerkrachten zitten Nellie Plat en Elvira Visser in de MR.

De MR-leden komen een aantal keren bijeen. De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, informatierecht, adviesrecht of instemmingsrecht. De directie van de school, Linda, zit daarom bij de meeste vergaderingen om de onderwerpen uit te leggen.

Frank en Britta doen hun best om de school en het team namens de ouders kritisch te volgen en te steunen. Dit kan natuurlijk alleen met de steun van die ouders zelf. Frank en Britta willen graag jullie zorgen en vragen horen en zullen ook kwesties, die in de MR naar voren komen, aan jullie voorleggen.
De verslagen vind je hier op de website van de Bonkelaar.
Er is ook een E-mail adres waar je de MR kunt bereiken: mr@debonkelaar.nl

no images were found

MR / Verslagen

Jaarverslag MR

De Bonkelaar MR notulen 3 december 2014