De ouderkamer

Algemeen

De ouderkamer is er speciaal voor de ouders van de kleuters en de peuters van de Bonkelaar. In de ouderkamer gebeuren dingen dievoor u als ouders interessant, leuk, behulpzaam of gezellig kunnen zijn. Er is informatie over de school, de buurt en over de opvoeding aanwezig in de ouderkamer. Ook kan het zijn dat er in de ouderkamer door de ouders en de oudercontact medewerkster voorbereidingen worden gemaakt vooreen nieuw thema in de school, door middel van de ouderkamer hoopt de school een open en prettig schoolklimaat te creëren.

De koffie inloop
Eén keer per week is er in de ouderkamer koffie-inloop.
U kunt andere ouders ontmoeten, praten met elkaar over allerlei dingen die met onszelf, onze kinderen en de school te maken hebben. We kletsen over alledag en kunnen elkaar tips of informatie geven.

Thema bijeenkomsten
Regelmatig is er in de ouderkamer een themabijeenkomst. Hierbij is vaak een gastspreker of een (opvoed)deskundige aanwezig. Soms worden de themabijeenkomsten verzorgd door een leerkracht, de oudercontact medewerkster of een VVE leidster. Onderwerpen kunnen zijn; “wat heeft spelen met leren te maken”,”pesten”, “gezonde voeding voor kinderen”, “de kleuter CITO toets”, “startblokken”, enz.  Als er een themabijeenkomst is ontvangt u altijd van tevoren een uitnodiging. Mocht u ideeën of wensen hebben voor een themabijeenkomst, hoor t de oudercontactmedewerkster dat graag.

Ouderactiviteiten
In de ouderkamer worden ook activiteiten voor de ouders georganiseerd.
Hierbij kunt u denken aan boekenclub, crea middag, workshops, enz.
Als er een nieuwe ouderactiviteit van start gaat, ontvangt u altijd van tevoren een uitnodiging.

De oudercontact medewerkster, werkt op:
Touria El Masoudi is oudercontactmedewerker op de Krijtmolen en zij gaat vanaf 1 juni voorlopig 4 uur in de ouderkamer de functie van oudercontactmedewerker vervullen. Touria is aanwezig op donderdagochtend van 08.30 tot 12.30 uur.

 

 

Tot ziens in de ouderkamer!