Groep AMOS unIQ 7/8

Leerkracht(en)

Meester Joey (ma, wo, do)
Drie jaar geleden ben ik op De Bonkelaar gestart en heb ik samen met het team de UnIQ afdeling opgezet. Ondertussen hebben we een 5/6 en een 7/8 UnIQ combinatie en is het team verder uitgebreid met Pieter Bosman en Hester Wetzlar. Samen hebben we een sterk fundament gelegd voor hoogbegaafden onderwijs op De Bonkelaar.

Naast mijn lesgevende taken ben ik sinds schooljaar 2015 – 2016 locatieleider van De Bonkelaar.

Hester Wetzlar (di, vr)
Na mijn studie Spaanse taal- en letterkunde ben ik een jaar of 15 werkzaam geweest in het bedrijfsleven. In 2013 heb ik het roer omgegooid en gekozen voor het onderwijs. De keuze voor het basisonderwijs of het middelbaar onderwijs (Spaans) was een lastige, maar ik koos voor de jongere leeftijd en heb de verkorte deeltijd pabo doorlopen. Omdat niet elke school hetzelfde is ben ik bewust blijven “job hoppen” tot ik vond wat mij het meest zou liggen, en dat bleek AMOS UniQ te zijn. Sinds januari 2017 werk ik naast Joey in groep 7-8 en voel me er helemaal thuis. Zowel vanwege de unieke leerlingen die me elke dag weer bergen energie en inspiratie teruggeven, maar ook vanwege het speciale curriculum waar zelfs mijn oorspronkelijke vak Spaans in zit.

Ik woon met mijn man en twee dochters (basisschoolleeftijd) in Amsterdam. Als ik niet met school bezig ben (of sportcarrières, van de kinderen) lig ik liefst met de dochters en stapels kranten en boeken op de bank.

Informatie

SlimmerIQuiz (2/10)

Ook dit jaar wordt er weer een SlimmerIQuiz georganiseerd!
De SlimmerIQuiz is de leukste quiz voor alle kinderen uit de groepen 7 en 8. Dit jaar krijgt de SlimmerIQuiz een speciaal tintje, want we vieren ons lustrum: we bestaan vijf jaar!

Hoe werkt het?  
Er zijn drie rondes: de klassenronde, de scholenstrijd en de grote finale. De klassenronde wordt op De Bonkelaar georganiseerd voor geselecteerde leerlingen uit groep 7 en 8 leuk om mee te doen. Het kan verrassend zijn welke leerlingen hoog scoren bij deze quiz. De klassenronde kun je ook gebruiken om team(s) samen te stellen om mee te doen met de scholenstrijd in de volgende ronde. De quiz duurt ongeveer 40 minuten en is eenvoudig na te kijken. De Bonkelaar mag je maximaal twee teams van drie deelnemers aanmelden voor de scholenstrijd. Wij krijgen een uitnodiging om deel te nemen aan de scholenstrijd op één van de gastscholen bij jullie in de buurt. De winnaars van de scholenstrijd gaan door naar de grote finale op de UvA in Amsterdam, waar de teams strijden om mooie prijzen en natuurlijk de felbegeerde titel ‘Winnaars SlimmerIQuiz 2017’!

Oudermiddag (27/9)

De informatie sheet is hier te vinden

Historische helden (15/9)

FACT SHEET HISTORISCHE HELD

Wat moet er in staan:

 • Data (welke eeuw, geboorte-sterfjaar, woonplaats, afkomst, etc..)
 • Plaatje van de persoon in kwestie
 • Indien ontdekkingsreiziger: reisgegevens (bv kaart / map)
 • Wat maakte deze persoon bijzonder?
 • Wat was zijn/haar doel van de reizen en slaagde hij/zij er ook in (of kwam er iets heel anders uit)?
 • Welke obstakels, tegenslagen kwamen ze tegen?
 • Was het werk een inspiratie voor nieuwe ontdekkers/onderzoekers?
 • Wat waren de gevolgen van de reizen/acties/werk van deze persoon (nieuwe inzichten, politieke situaties/machtsverhoudingen, goederen)?
 • Zou je deze persoon ook als niet-held (door moderne bril) kunnen zien en waarom dan?
 • Zijn de reizen/ontdekkingen/het werk nu nog steeds relevant en waarom dan?

Overige eisen

 •  1 A4-tje
 • Gebruik volzinnen
 • Het gaat met name over de discussie die over deze persoon is ontstaan, bv door een andere visie op het tijdperk waarin hij/zij leefde, of wellicht andere inzichten over de rechten van de mens.
 • Kan ook omgekeerd: vroeger verguisd en nu een held.

Algemeen: het moet leuk en interessant zijn om te lezen, maar houd je wel aan een zakelijke/feitelijke schrijfstijl. Klik hier / hier op voorbeelden. Het zou zo in Wikipedia geplaatst moeten kunnen worden (niet overtypen).

Voorbeelden: Columbus, Coen de Ruyter, Mandela, Alan Turing, vermeend verzetshelden.

Het debat (13/9)

Vandaag zijn de kinderen gestart met de Debatlessen. De presentatie is hier te vinden.

Product 2.0  (6/9)

PROFIEL ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ 
Start week 36
Pitch week 47 : 9 steps to a winning pitch
Vorig jaar hebben de groep 5/6 en 7/8 gewerkt aan het PRODUCT. Ze hebben heel veel kennis opgedaan en dit jaar beginnen we met PRODUCT 2.0. De kinderen werken in groepjes van 4.

Een briljant idee. Maar wat nu verder? 
Aan een besluit tot productontwikkeling gaat heel wat denkwerk vooraf. Hebben jullie al onderzocht of er een markt is voor jullie idee? Nu willen jullie zo snel mogelijk het idee gaan ontwikkelen tot een product. Hoe pakken jullie dat aan?

Analyseer uw product
Een helder beeld hebben wat het doel is van het product of dienst. Wat is de functie? En wie is de doelgroep?

Stel een eisenpakket op
Op basis van de analyses stel je een eisenpakket samen voor het ontwerp. Denk hierbij ook aan criteria zoals de constructie, veiligheid vormgeving, ergonomie, milieu en wet- en regelgeving. Dit eisenpakket is in feite de basis voor de conceptontwikkeling, het gebruikersonderzoek en het zoeken naar toeleveranciers van belangrijke onderdelen.

Beslissingen concept
In deze fase kies je er voor de meest kansrijke concepten uit te werken. Op basis van het eisenpakket beslis je welk concept je definitief verder uitwerkt en op de markt brengt.

Hebben jullie het idee uitgewerkt en wil nu het product maken. Maar voordat je hier mee begint, is het goed eerst een aantal zaken te bepalen en uit te zoeken. Hoe zit het precies met productaansprakelijkheid? Aan welke eisen moet jouww product voldoen?

Productaansprakelijkheid en CE-markering
Als producent of importeur ben je aansprakelijk voor jullie product en de reclame die je hiervoor maakt. Daarom is het belangrijk een goed en veilig product te maken. Met een CE-markering geef je aan dat jullie product voldoet aan de wettelijke Europese eisen die voor de betreffende productgroep gelden.

Verpakking en etikettering
Niet alleen voor het product zelf, maar ook voor de verpakking moeten jullie rekening houden met een aantal regels. Per branche gelden er specifieke regels en belastingen op het gebied van verpakkingen. Ook dien je rekening te houden met verpakkingseisen voor vervoer van jullie producten.

Verder gelden er voor bepaalde productgroepen extra eisen voor etikettering.

Opdracht
Het houden van een PITCH aan externe. Ook dit jaar wordt een externe uitgenodigd en zal jullie pitch beoordelen.
–         Product fysiek aanwezig
–         Visuele ondersteuning (PowerPoint, Prezi, etc..)

Reclamefilmpje voor de consument
–         Slogan

Verslaglegging productproces
–         Wie, wat wanneer

Verpakking vh product (optioneel het eigenlijke product)

Schooltuinen (5/9)

Vorig jaar zijn we gestart met de schooltuinen. Tot de herfstvakantie zal dit doorgaan. (ook voor de kinderen uit groep 7/8). De schooltuinen zijn alleen voor de kinderen die al een tuin hebben. De nieuwe kinderen zullen niet meegaan. Aankomende donderdag zal al de eerste les zijn. Hiervoor (en ook voor de overige donderdagen) ben ik weer op zoek naar een ouder die mee wil en kan ter begeleiding. Hopelijk melden de ouders zich weer massaal aan. De agenda/poster om in te tekenen zal ik weer in mijn klas op de deur hangen.

Leren leren

 • Het gaat om het leren van “leren leren”
 • Het is geen competitie met je klasgenoot
 • Oefen met verschillende (leer) strategieën
 • Praat en denk mee als we de leerstrategieën bespreken
 • Evalueer (mondeling / schriftelijk) op jouw leerstrategie

Fotoalbum

Diversiteitsproject

Beeld en Geluid