Pluslessen

Informatie

Wat zijn pluslessen?

Naast het reguliere lesaanbod op De Bonkelaar worden er ook pluslessen gegeven. De pluslessen zijn lessen waar de kinderen op een andere manier worden uitgedaagd: Het werken met projecten en niet standaard vakgebieden. De kinderen vaardiger maken in het leren te leren en plannen en uitdagen om anders te denken en basisvaardigheden te koppelen en uit te bouwen.

Wie komen in aanmerking voor de pluslessen?

Kinderen met een I score op de CITO’s rekenen, begrijpend lezen en lezen, komen in aanmerking voor de plusgroepen. Daarnaast zijn er ook kinderen die deze scores niet halen, maar wel de behoefte hebben aan de uitdaging van de pluslessen. Verschillende oorzaken kunnen hieraan ten grondslag liggen o.a. onderpresteren, faalangst.

Nieuws

Sinds een aantal jaar geven we “Pluslessen” op De Bonkelaar. De meerwaarde van deze lessen is dat de kinderen op een andere manier uitgedaagd worden en dat zij samen met andere kinderen werken aan projecten en “niet standaard” vakgebieden (b.v. filosofie, Chinees en wiskunde)

 

Wij zijn opzoek naar ouders om hier invulling aan te geven. Heeft u dit jaar interesse en tijd,  dan kunt u zich aanmelden bij de desbetreffende leerkracht of bij meester Joey

 

Planning 2017 – 2018 

Gr.4

 

Moeder Immanuel (Talitha)

·          Televisie maken

Dinsdag 13:00 uur

Start week 45

Gr.5

 

Moeder Vigo ( Gabriella)

·          Rekentijger / Kien

·          Vooruitwerklab

 

Moeder Saad (Meryem)

·          Arabisch

Dinsdag 12.30 uur

Gestart

 

 

Start week 44

Donderdag 12:45 uur

Gr.6

 

 

Moeder Inze (Marije)

·          O.a. Rekentijger

 

Moeder Saad (Meryem)

·          Arabisch

Woensdag 12.45 uur

Gestart

 

Start week 44

Vrijdag 12:45 uur

Gr.7

 

UnIQ – Joey

·          Logisch redeneren

·          Projecten

·          SlimmerIQuiz

·          Kangoeroe wedstrijd

·          Beginnende wiskunde

.          Bright ideas (Generation             Discover) 

Donderdag 12:30 uur 

Gestart

Gr.8

 

Moeder Matthew (Sophie)

·          Chinees

·          Wiskunde

·          Vooruitwerklab

·          Product 2.0

 

UnIQ – Joey

·          SlimmerIQuiz en kangoeroe wedstrijd

Dinsdag ochtend

Gestart

 

 

 

 

Donderdag 12:30 uur

Gestart