Onze opbrengsten

Omdat leerlingen en omstandigheden natuurlijk niet op alle scholen hetzelfde zijn, kunnen scholen niet zomaar met
elkaar worden vergeleken. Daarom zijn scholen onderverdeeld in zeven groepen: de schoolscoregroepen.
Scholen uit groep 1 zijn scholen met bijna allemaal leerlingen met een Nederlandstalige achtergrond, scholen uit
groep 7 zijn scholen met overwegend leerlingen met een niet-Nederlandstalige achtergrond.

Resultaten Cito Eindtoets:

2017:
Gemiddelde score zonder correcties:                      539.0
Gemiddelde score van vergelijkbare scholen:       535.9
Gemiddelde score exclusief LWOO-leerlingen:    541.4

2016:
Gemiddelde score zonder correcties:                      537.4
Gemiddelde score van vergelijkbare scholen:       534.5
Gemiddelde score exclusief LWOO-leerlingen:    541.5

2015:

Gemiddelde score zonder correcties:                      538.1
Gemiddelde score van vergelijkbare scholen:       535.9
Gemiddelde score exclusief LWOO-leerlingen:    541.3

*LWOO staat voor leerweg ondersteunend onderwijs.