Onze opbrengsten

Omdat leerlingen en omstandigheden natuurlijk niet op alle scholen hetzelfde zijn, kunnen scholen niet zomaar met elkaar worden vergeleken. Daarom zijn scholen onderverdeeld in zeven groepen: de schoolscoregroepen.

Scholen uit groep 1 zijn scholen met bijna allemaal leerlingen met een Nederlandstalige achtergrond, scholen uit groep 7 zijn scholen met overwegend leerlingen met een niet-Nederlandstalige achtergrond.

Resultaten Cito Eindtoets:

2017

Gemiddelde score zonder correcties: 539.0

Gemiddelde score van vergelijkbare scholen: 535.9

Gemiddelde score exclusief LWOO-leerlingen: 537.4

2018

Gemiddelde score zonder correcties: 538.7

Gemiddelde score van vergelijkbare scholen: 534.9

Gemiddelde score exclusief LWOO-leerlingen: 539.3

2019

Gemiddelde score zonder correcties: 530.8

Landelijk gemiddelde: 535.7

Gecorrigeerde score: 531.4